Automatska naplata

BusCARD: višefunkcijski integrirani informatički sustav čiji je osnovni cilj automatiziranje naplate, povećanje efikasnosti upravljanja sustavom javnog gradskog i prigradskog prijevoza, nadzor nad troškovima i povećanje kvalitete usluge korisnicima javnog prijevoza.

Sustav za automatsku naplatu karata temelji se na identifikaciji putnika putem beskontaktne pametne RF kartice u čiju su memoriju pohranjeni podaci koji ukazuju na vrstu karte i pretplaćene vožnje za određene gradske i prigradske relacije i koja omogućava jednostavnu i brzu identifikaciju svih sudionika unutar sustava, kako putnika tako i zaposlenika (vozača, kontrolora, administracije i ostalih zaposlenika).

Beskontaktna kartica je kao medij identifikacije osoba najprimjereniji za ovu svrhu budući da povećava prohodnost prilikom ulaska putnika u vozilo jer je beskontaktnu karticu dovoljno samo prisloniti uz registrator (ne vadeći je čak ni iz novčanika).  Validator na osnovu podataka s kartice prihvaća prolaz putnika ili odbije prihvatiti karticu. Sustav omogućava izdavanje jednokratnih papirnatih karata ili višekratnih beskontaktnih kartica tako da BusCARD podržava pretplatne kartice koje su ograničene u nekom vremenskom periodu (kao npr. zamjena za mjesečne pokazne karte), karte koje su ograničene novčanim iznosom ili brojem vožnji za određenu zonu ili kombinaciju prethodnih tipova karata. Posebna se vrsta kartica izrađuje za zaposlenike koji karticu upotrebljavaju u svrhu registracije radnog vremena, kontrole prolaza u određene prostore...
 

TEHNOLOGIJE KOJE SE KORISTE:

RFID tehnologija bežičnog prijenosa podataka putem radio valova koristi se za identifikaciju korisnika u sustavu. Beskontaktna RF pametna kartica zasnovana je na MIFARE i thermorewritable tehnologiji i današnji je najperspektivniji medij za identifikaciju u masovnoj kontroli putnika u javnom prijevozu. Dovoljna količina memorije, ugrađeni zaštitni mehanizmi, mogućnost brisanja i ponovnog pisanja oku vidljivih podataka na cijelu površinu ili jedan dio kartice te prihvatljiva cijena čini ove kartice idealnim 
izborom za primjenu u sustavima za kontrolu pristupa, elektronsku naplatu putem e-novčanika i sl...


NFC tehnologija predstavlja nove standarde koji se odnose na RFID tehnologiju te omogućava jednostavnije plaćanje i upotrebu kartica u sustavu javnog prijevoza putnika i pritom omogućuje veću sigurnost prijenosa podataka.

GPRS i GPS tehnologije - u svako vozilo, pored računala i validatora, ugrađen je i komunikacijsko-navigacijski modul koji objedinjuje GSM/GPRS/GPS funkcije. Ovaj uređaj ostvaruje komunikaciju između opreme instalirane u vozilu i centralnog servera putem GPRS veze, a GPS sustav omogućuje trenutačno lociranje vozila uz pomoć digitalne karte i automatsku najavu dolaska na sljedeću stanicu. Putem ovog uređaja prenose se i sve poruke o obavljenim transakcijama na računalu (prodaja karata u vozilu) i validatoru (poništenje beskontaktnih pametnih kartica).

FUNKCIJE KOJE SU INTEGRIRANE U BusCARD SUSTAVU: 


- izrada, programiranje i prodaja karata
Oprema za izradu i prodaju karata instalirana je na blagajnama autobusnog kolodvora te se sastoji od PC POS opreme za izradu kartica, preko programatora beskontaktne pametne kartice se programiraju odgovarajućim podacima za svakog putnika, a karte se mogu kupovati na blagajnama prijevoznika, automatima-blagajnama i na kioscima opremljenim punjačima vrijednosnih kartica.

- nadzor upotrebe putničkih karata u vozilima 
Oprema za prodaju i kontrolu karata u vozilima instalirana je u sva vozila za prijevoz putnika i sastoji se od centralnog računala i validatora beskontaktnih kartica koji omogućavaju kupovinu i provjeru ispravnosti putne karte, a kontrola poništavanja beskontaktne pametne kartice povjerena je kontrolorima koji koriste prijenosni ručni terminal i termalni printer za jednostavnu kontrolu putnih karata, izdavanje kazni...

- prikupljanje podataka s opreme u vozilima
Sustav omogućuje vrlo kvalitetno, brzo i jeftino prikupljanje podataka sa opreme u vozilima, tako da se informacije o prodaji/poništenju karata u stvarnom vremenu prosljeđuju u informatički sustav.

- praćenje trenutne lokacije vozila na digitalnoj karti 
Trenutačno lociranje i praćenje kretanja vozila omogućeno je putem satelitske GPS tehnologije i u svakom trenutku može se locirati određeno vozilo i omogućiti prikazivanje povijesnog kretanja vozila na vektorskoj karti, saznati brzinu vožnje te provjeriti da li vozilo prometuje po voznom redu...

- generiranje izvještaja i statistika o broju prevezenih putnika  
Sustav omogućuje prikaz statističkih izvještaja na osnovu podataka pohranjenih na serveru sustava, kako o prodaji karata na blagajnama i u vozilu tako i o poništavanju karata u vozilima, radu kontrolora iz kojih se mogu dobiti izvješća o broju prevezenih putnika po pojedinoj liniji, polasku, vozilu...

- evidencija istakanja goriva i praćenje troškova po vozilima  
BusCARD sustav omogućuje efikasnu kontrolu agregata za istakanje goriva kao i praćenje potrošnje goriva po vozaču i vozilu i omogućava jednostavan i ekonomičan način optimizacije potrošnje goriva.

- glasovna najava stanica u vozilima 
BusCARD sustav omogućava nadogradnju opreme u vozilima s mogućnošću tekstualne najave (putem tekstualnih natpisa koji se dinamički mijenjaju na LED ekranu ugrađenom u vozilo) i glasovne najave dolaska vozila na sljedeće stajalište.

- najava dolaska vozila na stanice 
Sustav omogućava postavljanje velikog LED ekrana na kolodvoru i važnijim stajalištima na kojem bi se automatski ispisivale informacije o dolasku autobusa na kolodvor/stajalište i pružale informacije putnicima za koliko vremena baš na to stajalište stiže prvo vozilo.

- evidencija radnog vremena zaposlenika i kontrola prolaza