Razduženje vozača

Prodaja napravljena sa strane vozača i kontrolora se razdužuje na blagajni.
Vozači osim karata, mogu prodavati bjelice i prtljažnice koje se isto moraju razdužiti.
Radnik dođe na blagajnu, preda papirić s prometom koji je odradio i po brojevima predanih zaključka blagajnik razduži novac koji odgovara predanom prometu.

Blagajna razduženja ima zaseban zaključak za svaki dan. Na kraju smjene se zaključa blagajna i upisuje se apoenska struktura koja se predaje uz promet koji se razdužio tijekom tog dana.