Oprema za izdavanje kartica

U okviru sustava BusCARD, prodajna mjesta prijevoznika opremaju se računalima povezanim s pripadajućom perifernom opremom i instaliranom programskom opremom koja omogućuje inicijaliziranje RFID beskontaktnih karata te njihovu nadopunu i produženje valjanosti. Programska oprema omogućava i samostalan rad u slučaju prekida mrežne veze te automatski prijenos podataka nakon ponovne uspostave mrežne veze.

Računala i periferna oprema koja se isporučuje za izradu karata osigurava nesmetan rad prilikom izrade karata i njihove personalizacije . Na računala se instalira i softver koji omogućuje unos potrebnih podataka za sve vrste karata koje su vezane za određenog korisnika. 

Od periferne opreme računala nude se skeneri, digitalni fotoaparati, printeri RFID kartica, laserski printeri, uređaji za personalizaciju karte kao i POS printeri za izdavanje računa putniku te softver za štampanje kartica koji će omogućiti povezivanje sa bazom podataka korisnika naših usluga.

Na prodajnim mjestima za izradu beskontaktnih karata obavljaju se sljedeće funkcije :
- slikanje ili skeniranje slike iz dokumenta putnika
- unos podataka putnika u bazu podataka
- kodiranje (upisivanje) podataka u memoriju beskontaktne kartice
- štampanje beskontaktnih karata sa slikom i podacima putnika
- predkodiranje beskontaktnih karata za prodaju

Program za izdavanje i kodiranje beskontaktnih karata omogućuje:
- otvaranje radne smjene sa ID kartom referenta
- izradu beskontaktnih karata putnicima
- produžavanje (valorizacija) beskontaktnih karata putnicima
- zatvaranje radne smjene
- izradu izveštaja o radu pojedinog radnog mjesta
- predkodiranje beskontaktnih karata za prodaju