Validatori kartica

Validatori kartica predstavljaju kompaktne uređaje namjenski dizajnirane za upotrebu u sustavima elektronske naplate javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika. Uređaji omogućuju jednostavnu, brzu i sigurnu validaciju beskontaktih putnih karata.