Politika kvalitete i sigurnosti informacija

Osnovna načela na kojima temeljimo poslovanje su kvaliteta i sigurnost, te iz tog razloga primjenjujemo standarde koji doprinose postizanju veće razine pouzdanosti naših rješenja i usluga.

 

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2008

Uvažavajući činjenicu da prednost i snaga kvalitetnih tvrtki leži na neprestanom unaprjeđivanju poslovnih procesa, uspostavili smo sustav upravljanja kvalitetom te se uspješno certificirali po ISO normi 9001:2008. Iako od svojih početaka kontinuirano ulažemo napore u razvoj poslovnih procesa, opreme i ljudi, navedeno smo odlučili potvrditi i certifikacijom po ISO 9001:2008 te svojim kupcima i partnerima još jednom dokazati da će im se pružiti kvalitetna usluga prilagođena specifičnim potrebama i željama.

Certifikacijom potvrđujemo da se u svakome trenutku zna tko, kada i na koji način provodi aktivnosti vezane za optimalno funkcioniranje poslovnog sustava, a sve u svrhu konstantnog poboljšavanja i unapređenja zadovoljstva korisnika i motivacije svih djelatnika.

 

SUSTAV UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU ISO 27001:2013

U suvremenim uvjetima poslovanja informacija čini temelj uspješnog poslovanja svake tvrtke, stoga svjesni odgovornosti za postizanje visoke razine informacijske sigurnosti, uz uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, odlučili smo se i za implementaciju ISO norme 27001:2013 (ISMS, Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) kao dio integriranog sustava. Usvajanjem zahtjeva navedene norme smanjujemo rizike na najmanju moguću mjeru, a poslovni se procesi nesmetano odvijaju bez gubitka i zlouporabe povjerljivih informacija.

Uvođenjem ovog standarda, obvezali smo se osigurati zaštitu poslovnih podataka u svim aspektima poslovanja na način da svoje, jednako kao i podatke svojih kupaca, tretiramo kao tajne, raspoložive te čuvamo njihov integritet.

Dobivenim certifikatom izdanim od strane nezavisnog certifikacijskog tijela potvrđujemo da je informacijska sigurnost u našoj organizaciji optimalno provedena te se uspostavljeni sustav neprestano kontrolira na svim razinama.

Certifikaciju oba sustava po normama ISO 9001:2008 te ISO 27001:2013 provelo je cerifikacijsko tijelo UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS ADRIATICA d.o.o., dio URS (United Registrar of Systems) grupe iz Velike Britanije.