Putni nalozi

Na osnovu parametara izgenerira se unaprijed raspored rada vozača po danima, koji se na dnevnom nivou ažurira. Nakon konačnog dnevnog rasporeda ispisuju se putni radni listovi (putni nalozi) s imenom ili imenima vozača te garažnim brojem vozila. U toku radnog dana prometnici upravljaju voznim parkom i mijenjaju vozila ili vozače te linije.

Nakon što se definiraju interne linije i smjene iz voznog reda, plan rasporeda i raspored vozača generiraju se putni nalozi.

Nakon što se potvrde vožnje u putnim nalozima  i odsustva u rasporedu proračunava se karton plaća.

 Prikaz potrebnih koraka koje treba postaviti prije nego što se generiraju putni nalozi su:

    1. Interne linije i smjene u voznom redu

    2. Plan rasporeda povezuje vozače i vozila

    3. Raspored vozača