Karton plaće

Nakon konačnog dnevnog rasporeda ispisuju se putni radni listovi (putni nalozi) s imenom ili imenima vozača te garažnim brojem vozila. U toku radnog dana prometnici upravljaju voznim parkom i mijenjaju vozila ili vozače te linije.

Nakon odrađenog dana putni nalozi se potvrđuju ili mijenjaju u skladu sa stvarno odrađenim vožnjama po linijama, vozačima i/ili vozilima. Po potrebi mijenjaju se vozači i vozila i na kraju se generira karton plaće. Karton plaće se programski obračuna na osnovu parametara (noćni sati, prekovremeni, nedjelja, praznik,...). Tako generirani karton plaće po radniku može se ručno ažurirati prema potrebama. Nakon konačne obrade izvodi se izvoz podataka u elektroničkom obliku za potrebe ERP sustava.