Prodaja na šalteru

Prodaja na šalteru sastoji se od izrade i nadopune Mifare kartica za različite kategorije putnika. Kartice mogu biti mjesečne, polumjesečne, godišnje, polugodišnje i višemjesečne. Korisnik traži izradu kartice sa željenom relacijom ili zonom, ovisno o tome kako je prijevoz organiziran. Na kartici se ispisuje broj kartice, ime i prezime korisnika, relacija ili zona i slika putnika kojem pripada kartica. Nakon izrade i nadopune kartice, kartice se koriste u autobusima na vozačkim računalima (DCC), a kontrolori imaju mogućnost provjere ako je putniku dopušteno voziti se na toj relaciji.

Postoji prodaja za pravne osobe gdje pravna osoba kod koje su radnici  zaposleni plaća troškove puta svojim radnicima. Na taj način se ne ispisuje maloprodajni račun, već se račun upisuje u priloge  nakon kojeg se kasnije kreira faktura.

Karte mogu biti subvencionirane od različitih nositelja subvencije (ministarstvo, županija, općina) što rezultira da putnik plaća umanjenu cijenu.