Prodaja na fiksnim vozačkim računalima

Vozači vrše prodaju papirnatih i vrijednosnih karata na računalu.

Funkcionalnosti:

-prijava i odjava vozača za rad na uređaju

-odabir linije/polaska  s učitavanjem cjenika

-prodaja papirnatih karata (za 1. zonu, relaciju, jedan smjer)

-storniranje zadnje prodane karte unutar dozvoljenog intervala

-evidentiranje zamjenskih kupona-karata prodanih na biljetarnici

-nadzor validiranja kartica i rada validatora

-ispis trenutnog statusa/salda kartice na printer

-ispis izvještaja o prodanim, strorniranim i validiranim kartama

-komunikacija porukama s kontrolno-prometnim centrom

-prijenos i sinkronizacija podataka sa glavnim serverom

-servisni mod rada- podešavanje parametara rada, kontrola ispravnosti uređaja