Postavke sustava

Parametri, ovlaštenja radnika, postavke blagajni.

Postavke unutar sustava koriste se za podešavanje svih uređaja koji se koriste unutar aplikacije.
Većinom se radi o uređajima kao npr. POS printeri, printeri kartica, čitači kartica, skeneri, skeneri dokumenta. 
Ovisno kako su spojeni ti uređaji na računalo, potrebno je podesiti COM port uređaja, ili upisati naziv uređaja koje je računalo automatski prepoznao.
Ovlaštenja radnika se podešavaju osivno o tome što mogu vidjeti u aplikaciji od svih ponuđenih izbornika. Kao npr ako radnik radi na šalteru imat će vidljiv dio vezan za prodaju.
Osim postavki i ovlaštenja, unutar sustava mogu se podešavati i parametri. Pod parametri smatramo vrijednosti koje se mogu mjenjati tokom korištenja aplikacije kao npr. porez.