Validatori karata za JGSP Novi Sad kao dio NSMART sustava

Objavljeno: 14.8.2020.

Validatori karata za JGSP Novi Sad kao dio NSMART sustava

Fotografija: JGSP Novi Sad

Implementacija NSMART sustava elektronske naplate i informiranja putnika započela je u Novom Sadu (JGSP Novi Sad), te je u prvoj fazi opremanja autobusa koji prometuju na gradskim linijama, PENTA isporučila 218 validatora karata, sve u suradnji sa sistem integratorom -  tvrtkom Bus Logic Doo iz Požarevca, Srbije.

Pentin validator karata VAL-M5C robustan je i kompaktan uređaj najnovije generacije dizajniran za upotrebu u sustavima elektronske naplate gradskog i prigradskog javnog prijevoza. Uređaj pruža jednostavnu, brzu i sigurnu beskontaktnu provjeru valjanosti karata (RFID kartica Mifare/Mifare Plus/Desfire, mobilni telefon s omogućenim NFC-om, karte sa 1D/2D barkodom, beskontaktna kreditna kartica).

Zaključenim poslom gradski prijevoznik nije predvidio elektronski sustav naplate za sve linije, nego samo za gradske, a sustav će naknadno biti nadograđen i za prigradske linije. Uvođenjem elektronskog sustava naplate JGSP Novi Sad mijenja 50 godina stare uređaje za izdavanje karata, te modernizira cjelokupni sustav naplate, a sve pod sloganom „NOVOSADSKI, PAMETNO“. Sustav NSMART podrazumijeva integriranu informatičku cjelinu koja objedinjuje više funkcija u cilju razvoja i povećanja kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza, načina upravljanja sustavom gradskog prijevoza, kao i organizaciju i efikasnost rada poduzeća i nadzora nad troškovima. Osnova sustava je pametna NSMART kartica (beskontaktna RFID kartica – personalizirana, neprsonalizirana) kojom putnici lako, brzo i jednostavno koriste uslugu javnog gradskog prijevoza. Uz beskontaktne kartice, vožnju je moguće platiti izdavanjem papirne te elektronske karte. Uvedeni sustav obuhvaća opremu za 105 vozila javnog gradskog prijevoza koja se sastoji od BusLogic vozačkih računala, Pentinih validatora za putnike, GPS opreme za praćenje i upravljanje prometom, infoWeb, Android i iOS aplikaciju za informiranje putnika.