NSMART: 650 validatora karata za JGSP Novi Sad

Objavljeno: 15.4.2021.

NSMART: 650 validatora karata za JGSP Novi Sad

Foto: Novosti.rs

Novosadski NSMART sustav elektronske naplate i informiranja putnika (JGSP Novi Sad) u završnoj je fazi implementacije te se u mjesecu svibnju očekuje da će cjelokupni sustav biti u punoj funkciji, što će doprinijeti većem zadovoljstvu putnika, a time i olakšati posao vozača obzirom da će biti oslobođeni prodaje karata te će biti fokusirani isključivo na prijevoz i sigurnost putnika u prometu.

Tijekom provedbe projekta, PENTA je u tri faze za potrebe javnog prijevoznika isporučila ukupno 650 validatora karata, sve u suradnji sa sistem integratorom -  tvrtkom Bus Logic Doo iz Požarevca, Srbije. Pentin validator karata VAL-M5C robustan je i kompaktan uređaj najnovije generacije dizajniran za upotrebu u sustavima elektronske naplate gradskog i prigradskog javnog prijevoza. Uređaj pruža jednostavnu, brzu i sigurnu beskontaktnu provjeru valjanosti karata (RFID kartica Mifare/Mifare Plus/Desfire, mobilni telefon s omogućenim NFC-om, karte sa 1D/2D barkodom, beskontaktna kreditna kartica).

Uvođenje elektronske naplate i informiranja putnika za cilj ima povećanje broja korisnika usluga sustava javnog prijevoza na način da se te usluge moderniziraju, te učine dostupnijima korisnicima primjenom modernih IKT rješenja. NSMART sustav elektronske naplate, ne samo da podiže usluge prijevoznika na značajno viši nivo, već uvođenje takvog sustava predstavlja mogućnost za povećanje produktivnosti i ekonomičnosti u poslovanju, budući da isti omogućuje nadzor nad sustavom i kontrolu naplate, kao i nadzor nad cjelokupnim voznim parkom.